درباره ما

انجام امور نیکوکاری و خیر یکی از دغدغه‌های والای انسانی است که با تشکیل جوامع انسانی به  وجود آمده است. با پیشرفت روش‌های ارتباط بشری، انجام امور خیر نیز پیشرفت داشته و اشکال جدیدتری به خود گرفته اما همگی هنوز از همان روح خیرخواهی و نوع دوستی انسانی نشأت می‌گیرند.

بنیاد خیریه راهبری آلاء نگاه آرمان‌گرا و اندیشه نظام‌مند راهبردی توحیدی را با حرکت جهادی، علمی، پویا و درون زا، مردمی و براساس فناوری‌های روز در هم آمیخت تا بتواند امور خیری را به سرانجام برساند که اثربخشی آن تا سالیان طولانی ماندگار بماند. ابزار ایجاد و حفظ این ماندگاری، برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده پژوهی، تدبیر و استفاده بهره ور از منابع است که در اسناد راهبردی و هدف گذاری‌ها جلوه گر شده و طبق برآورد صورت گرفته  فاز اول این هدف گذاری‌ها در سال 1404 به بهره برداری می‌رسد.حضور نخبگان و متخصصان خلاق، زمینه تشکیل کمیته های تخصصی را فراهم آورده که این مهم بر غنای برنامه ریزی‌ها افزوده است. فعالیت های بنیاد خیریه آلاء با تکیه بر سرمایه انسانی کارآمد و تجربیات ارزشمند امر خیر به صورت منسجم، تشکیلاتی و به شیوه ای نوین انجام گرفته است و در بستر مدیریت دانش با ارائه­ی الگوهای سرآمد، جریان ساز خواهد بود.

دلیل وجود ما رواج هرچه بیشتر بخشش و نیکوکاری است تا بتوانیم کنار یکدیگر زندگی‌ها و جوامع بیشتری را متحول کنیم.ما یک موسسه‌ی خیریه چندوجهی برای بخشش بهتر بوده و هستیم.

قریب بر 12 سال گذشته ما به اهدا‌کنندگان،شرکت‌ها، موسسات خیریه دیگر و سمن‌های مردم نهاد کمک کرده‌ایم تا تاثیرگذار‌تر باشند.ما بنیاد آلا هستیم و می‌خواهیم عمل خیر و نیکوکاری دیده شود.

بنیاد خیریه راهبری آلا، برای تأثیرگذاری هر چه بیشتر خود در سامان‌دهی و تسهیل امور خیر، اقدام به راه‌اندازی طرحی با نام " خیر ایران " کرده است.

امید است که با هم افزایی توانایی‌ها و تجارب بنیاد خیریه راهبری آلا و فعالان این حوزه قدمی هرچند کوچک در این مسیر برداریم.